NENÍ PROJEKT JAKO PROJEKT

V tomto článku se budeme zabývat případem běžné novostavby úsporného rodinného domu v zastavěném území a na zelené louce.

Podkladem pro projektovou dokumentaci je ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY.

Dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. existují různé druhy projektových dokumentací. V běžné praxi se pro novostavby rodinných domů používají především tyto:

1) Dokumentace pro vydání společného povolení

  • Tato dokumentace je vhodná pro: – územní souhlas a ohlášení stavby územní řízení a stavební povolení
  • Tato dokumentace není vhodná pro realizaci stavby (jedná se o tzv. „PROJEKT PRO ÚŘADY“)
  • Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji zpracovávanou dokumentaci
  • Jde se o nejlevnější a nejméně obsáhlou variantu „projektu“
  • Realita je taková, že tato dokumentace mnohdy vypadá jako o něco málo lepší studie
  • Podle této dokumentace není schopna kvalitně a funkčně postavit dům firma, natož tak svépomocný stavebník, který je většině případů stavařskou problematikou nepolíben.
  • Při stavbě podle této dokumentace vzniká na stavbě mnoho chyb, problémů, komplikací a víceprací
  • Na tuto dokumentaci by měla navazovat další dokumentace:

2) Dokumentace pro provádění stavby

  • Jedná se o samostatnou dokumentaci, kterou bohužel není nutné zpracovávat (odpovědnost za stavbu tím pádem přebírá realizační firma, nebo stavební dozor)
  • Tato dokumentace se na stavební úřad dokládat nemusí (zajímá pouze STAVBU).
  • Dokumentace se proto v 80–90 % případů nezpracovává a běžně se podle ní nestaví. Podobné procento staveb je poté také „zfušováno“.
  • Pro mnohé se jedná o zbytečnou další investici, která se ale rozhodně vyplatí.
  • Stavba je řešena do sebemenšího detailu a výsledkem by měl být kvalitní, funkční a ekonomický návrh.

Nesouhlasíme s tím, aby se realizovaly stavby podle „PROJEKTU PRO ÚŘADY“. Proto dokumentace v tomto základním stupni nezpracováváme.
Zároveň nám přijde zbytečné tyto stupně projektu rozdělovat na dvě samostatné dokumentace (čas, finance, …)
Výsledkem naší práce jsou proto tyto typy projektových dokumentací:

A) JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

  •  Základem je dokumentace pro vydání společného povolení, která je rozšířena o NĚKTERÉ části z dokumentace pro provádění stavby
  • Výkresová dokumentace je zpracována mnohem detailněji a podrobněji
  • Obsahově je někde mezi „PROJEKTEM PRO ÚŘADY“ a dokumentací pro provádění stavby
  • S touto dokumentací zvládne bezproblémově, funkčně a kvalitně provést stavbu většina stavebních firem i stavebníků (samozřejmě za přispění autorského a stavebního dozoru)
  • Na základě této dokumentace lze zpracovat téměř přesný výkaz výměr a rozpočet stavby

B) PROVÁDĚCÍ PROJEKT

  • Základem je dokumentace pro vydání společného povolení, která obsahuje rovnou i VŠECHNY části z dokumentace pro provádění stavby
  • Tato dokumentace je ideální volbou pro stavebníky, kteří se rozhodnou pro realizaci stavby stavební firmou
  • Všechny podrobnosti a detaily stavby se řeší již ve fázi projektu. Firma má poté jasně dané „noty“, postupuje podle projektu bez zbytečných dotazů
  • Počet schůzek a jednání se stavebníkem během stavby se poté blíží NULE. Při realizaci se šetří čas, peníze a nervy
  • I při stavbě podle tohoto stupně projektu je ze zákona nutné, aby na průběh stavby dohlížel autorský a stavební dozor
  • Na základě této dokumentace lze snadno zpracovat přesný výkaz výměr a rozpočet stavby

V následující tabulce se pokusím porovnat OBSAHOVÉ a CENOVÉ rozdíly mezi jednotlivými variantami PROJEKTŮ:

Tabulka_Projekt
Zde je pro představu porovnán výkres řezu a výpis skladby:

Rozdíly jsou podobné i v dalších částech projektové dokumentace.

TYPOVÉ (KATALOGOVÉ) PROJEKTY

Kapitolou samou o sobě jsou pak katalogové projekty. Ty se sice dají koupit poměrně levně, ale většinou nejsou kompletní. Sice získáte výkresy samotného domu, ale k těm je třeba doplnit velké množství dalších částí projektové dokumentace. Takže se ve finále dost často stává, že téměř nic neušetříte. Poté zjistíte, že jste investovali miliony do něčeho, co Vám nikdy nebude vyhovovat na 100 %.

Každý klient i lokalita je originál. Proto tyto projekty neděláme.

ZÁVĚR

Projektování je velmi kvalifikovaná a zodpovědná činnost, která musí být také dostatečně ohodnocena. Pokud tomu tak není, investujete miliony do stavby s nejistým výsledkem. Cena našich projektů je adekvátní kvalitě zpracování. Za námi zpracované projektové dokumentace se nemusíme stydět.

Při důkladném promyšlení celé stavby lze kvalitním návrhem ušetřit mnohem více. S každým ušetřeným zastavěným 1 m2, ušetříte cca 35 000 – 45 000 Kč (bez DPH).

Není nutné hledat svého projektanta pouze ve svém okrese či kraji. Vzdálenost zde nerozhoduje, většina úkonů je v dnešní době řešena elektronicky.

CHCETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my pro vás rádi zpracujeme přesnou cenovou nabídku

Nenechte si utéct další články a novinky

Zanechte nám svůj email a odkaz na nové články vám vždy po uveřejnění pošleme