PŘÍZEMNÍ NEBO PATROVÝ DŮM?

Pokud plánujete stavět v lokalitě, kde územní a regulační plán nařizuje určitý typ, vzhled a další požadavky na stavbu, máte o starost méně.

Tvar a vzhled budovy je nutné přizpůsobit okolní zástavbě i v případě, kdy nejsou tyto požadavky vydány. Dohled nad tímto má vždy Odbor územního plánování, který se k plánovanému záměru vyjadřuje.

Dalším omezením může být svažitý pozemek, na kterém není návrh přízemního domu ekonomický (velké přesuny hmot, náročné zemní práce, opěrné stěny a založení objektu) nebo koeficient zastavěnosti pozemku.

V drtivé většině případů se stavebníci rozhodují mezi variantou jednopodlažního, nebo dvoupodlažního objektu.
Proto se budeme zabývat právě těmito variantami.

1) PŘÍZEMNÍ DŮM (bungalov)

VÝHODY:

  • všechny místnosti ve stejné výškové úrovni
  • jednoduchost výstavby (ideální volba pro stavbu svépomoci)
  • rychlejší výstavba
  • možnost propojení všech místností se zahradou
  • menší šířka základových pasů
  • úspora prostoru místo schodiště
  • možnost užívání objektu ve stáří (osoby s omezením pohybu) i v mládí (děti)
  • odpadá stavba složitého lešení (nízká stavba)

NEVÝHODY:

  • větší zastavěná plocha (je nutný dostatečně velký pozemek)
  • nutnost použití větších tlouštěk tepelných izolací
  • větší plocha základů, stropů a střechy
  • větší plochy chodeb
  • obtížný návrh objektu v pasivním standardu
  • větší množství ztužujících stěn uvnitř dispozice

2) PATROVÝ DŮM (dvoupodlažní, s plnohodnotnými podlažími)

VÝHODY:

  • menší zastavěná plocha (vhodné pro menší pozemek)
  • lepší energetická náročnost (lepší poměr A/V)
  • možnost návrhu pasivního, nulového a plusového domu (dotace z NZÚ)
  • snazší zónování objektu (1.NP – společenská zóna, 2.NP – klidová zóna)
  • nižší cena stavby
  • většinou více úložných prostorů
  • lepší fyzická kondice uživatelů (vzhledem k neustálému zdolávání schodů)

NEVÝHODY:

  • schodiště v domě (omezení pohybu ve stáří)
  • větší dimenze základových pasů
  • složitější při stavbě svépomocí (stropy, schodiště)
  • větší riziko statické poruchy
  • delší proces stavby
  • více mokrých procesů (technologické pauzy)
  • nutnost použití vyššího lešení (výška objektu ve štítu 8-9 m)
  • složitější rozvody vzduchotechniky
  • stínění sousedům
  • komplikace s malými dětmi (postýlky, přebalovací pulty a další drobnosti v obou podlažích, neustálé běhání po schodech pro věci v jiném patře, …)
  • složitější vedení elektroinstalace v elektrokanálcích u VPC (v případě domů s obytným podkrovím – kolize s věnci)

SROVNÁNÍ TĚCHTO 2 VARIANT

Rozdíl mezi patrovym a prizemnim domem

Pozn.:

  • V případě, že u dvoupodlažního objektu uvažujete i o umístění dalšího pokoje v 1.NP (ložnice na stáří, pracovna), navýší se i plocha ve 2.NP, která už tak bývá velká. 2.NP potom realizujete jen kvůli dětským pokojům a skladovacím prostorům.
  • S každým ušetřeným zastavěným 1 m2, ušetříte cca 25 000 – 30 000 Kč (bez DPH).

Pozn.:

  • Pro cenové srovnání byly použity agregované položky.
  • Ostatní položky budou v tomto případě u obou variant hodně podobné, jelikož je podlahová plocha domů stejná.

ZÁVĚR

Každý máme jiné představy, požadavky a sny, proto nelze jednoznačně určit, která varianta je správná.

CHCETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my pro vás rádi zpracujeme přesnou cenovou nabídku

Nenechte si utéct další články a novinky

Zanechte nám svůj email a odkaz na nové články vám vždy po uveřejnění pošleme