Z ČEHO POSTAVIT DŮM?

Tato otázka patří mezi první, které si pokládá každý stavebník.

Zvolit správnou variantu je pro mnohé velice těžké, někdy až nemožné. Názorů existuje nespočet.

Při volbě je člověk ovlivněn mnoha faktory (reklama, diskuzní fóra plné „odborníků“, doporučení známých, cena, dostupnost zboží, …)

Nenechte se prosím zmást nabízenými SLEVAMI ve stavebninách. Výrobce uměle navyšují ceny v jejich základních cenících, tak aby potom prodejci mohli dát obrovské slevy, které se pohybují celoročně mezi 40-60 %. Bohužel většina z nás slyší pouze na To již několikrát zmiňované slovo. Reálné ceny celých skladeb najdete v následujících tabulkách.

Většina z vás staví svůj vysněný dům pouze jednou za život, proto tuto volbu prosím pořádně zvažte za zamyslete se nad tím, co od zdiva očekáváte a jaký pro vás má mít přínos.

Při tvorbě tohoto článku jsme se snažili zapojit naše mnohaleté zkušenosti, fakta a zejména „SELSKÝ ROZUM“

Pozn.: Článek je zaměřen na volbu obvodového zdiva

Stavby z hlediska volby nosné konstrukce stěnového systému rozdělujeme na:

  • ZDĚNÉ
  • BETONOVANÉ
  • ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ (PANELOVÉ)
  • DŘEVĚNÉ
  • OSTATNÍ

1) ZDĚNÉ STAVBY

  • jedná se o tradiční, prověřený a u nás nejrozšířenější způsob výstavby

U těchto staveb máme na výběr z těchto možností:

1a) JEDNOVRSTVÁ KONSTRUKCE (použitelná bez dodatečného zateplení)

VÝHODY – odolnost vnější fasády (mechanické poškození, hlodavci, ptáci a hmyz)

  • dobré tepelně izolační vlastnosti (vhodné pro nízkoenergetické domy)
  • zrychlení procesu výstavby, odpadá proces zateplování
  • nosné stěny ve větších rozponech (stabilnější konstrukce a širší věnce)
  • vnější omítkový systém můžu dokončit až v průběhu užívání stavby
  • výborná požární odolnost zdiva
  • dlouhá životnost konstrukce
  • nízký odpor proti difuzi vodních par
  • možnost bezproblémového použití tmavších odstínů fasády

NEVÝHODY – zvýšená kázeň při dodržování technologických postupů (možný vznik tepelných mostů v kritických detailech)

  • ve většině případů nedostatečné tepelně izolační vlastnosti pro pasivní dům
  • horší tepelná akumulace (dle typu zdiva)
  • obtížnější návrh u vícepodlažních budov a v případě velkých okenních otvorů
  • dražší než sendvičová konstrukce (při stejném součiniteli prostupu tepla)
  • větší tloušťka stěny (menší podlahová plocha v interiéru)

www.heluz.cz

www.wienerberger.cz

www.ytong.cz
ww.porfix.cz

www.liapor.cz

Pozn.:

  • Při výpočtu U byl zohledněn vliv systematických tepelných mostů
  • Součinitele prostupu tepla U [W/m2K]
  • Zdění na pěnu

Tento způsob zdění nedoporučujeme!
Důvody:

     • snížení charakteristické pevnosti zdiva v tlaku z 3,5 MPa (u celoplošného cementového lepidla) na 1,6 MPa
     • svislé proudění vzduchu ve zdivu
     • životnost zdicí pěny

DOPORUČENÍ:

Pokud se rozhodnete pro jednovrstvou konstrukci obvodové stěny, doporučujeme zvolit PÓROBETONOVÉ ZDIVO.

1b) SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE (nosná konstrukce je na stavbě dodatečně tepelně izolována fasádním EPS)

VÝHODY – výborné tepelně izolační vlastnosti (možnost splnění i požadavků na pasivní domy)

  • eliminace možných tepelných mostů dostatečnou vrstvou dodatečné tepelné izolace
  • levnější než jednovrstvá varianta (při stejném součiniteli prostupu tepla)
  • pevnější zdivo (dle typu materiálu)
  • výborná požární odolnost zdiva
  • menší tloušťka stěny (větší podlahová plocha v interiéru)

NEVÝHODY – odolnost vnější fasády (mechanické poškození, hlodavci, ptáci a hmyz)

  • rozpony vnějších stěn jsou u jednopodlažních staveb bez tuhého stropu omezené (horší stabilita nosné konstrukce, užší věnce)
  • vyšší odpor proti difuzi vodních par (dle typu izolantu)
  • omezení při použití tmavých odstínu omítky
  • úskalí v případě použití fasádního obkladu (kamenný, cihelný, …)

www.heluz.cz
www.wienerberger.cz
www.kmbeta.cz

www.ytong.cz
www.porfix.cz
www.hebel.cz

www.kmbeta.cz
www.vapis-sh.cz
www.kalksandstein.cz

www.liapor.cz

 

Pozn.:

  • Hodnocení: 1 – výborná, 2 – dobrá, 3 – horší, 4 – špatná
  • U všech typů zdiva je uvažováno se zděním na celoplošné cementové lepidlo
  • Návrh grafitového EPS – menší tloušťka stěny (menší zastavěná plocha) při zachování ceny.
  • Při výpočtu U byl zohledněn vliv systematických tepelných mostů
  • Tloušťku a typ dodatečné tepelné izolace je nutné navrhnout pečlivě s ohledem na zamezení kondenzace vlhkosti mezi zdivem a izolací („rosný bod“)

DOPORUČENÍ:

Pokud se rozhodnete pro sendvičovou konstrukci obvodové stěny, doporučujeme zvolit VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO.

2) BETONOVANÉ STAVBY

  • jedná se o systémy bednění (většinou ztraceného), které se na stavbě sestaví, vyztuží a vyplní betonovou směsí

VÝHODY:

  • životnost konstrukce
  • vysoká pevnost
  • výborná akustika

NEVÝHODY:

  • zvýšená kázeň při dodržování technologických postupů
  • vyšší cena
  • velké množství mokrých procesů
  • nutnost vyztužování stěny
  • horší vedení instalací

U těchto staveb máme na výběr z těchto možností:

2a) ŠTĚPKOCEMENTOVÉ VELKOPLOŠNÉ DESKY (2000×500 mm)

NEVÝHODY:

  • měkké stěny (štěpkocementové desky), horší kotvení
  • tepelné mosty (ocelové spony, detaily u oken)
  • horší akumulace
www.velox.at
www.futur.cz

2b) ŠTĚPKOCEMENTOVÉ TVÁRNICE

NEVÝHODY:

  • měkké stěny (štěpkocementové desky), horší kotvení
  • přerušená tepelná izolace (tepelné mosty)
  • horší tepelně izolační vlastnosti
www.durisol-zdivo.cz

2c) ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (beton, liaporbeton, polystyrenbeton, …)

VÝHODY:

  • vhodné jako vyzdívky u základových pasů
  • vhodné pro podsklepené objekty

NEVÝHODY:

  • vyšší hmotnost

2d) ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA

VÝHODY:

  • malé tloušťky stěn
  • vhodné pro podsklepené objekty, členité a složité stavby
  • možnost využití hydroizolační „bílé vany“

NEVÝHODY:

  • stavbu je nutné vyřešit do sebemenších detailů již ve fázi projektování
  • vysoká cena

3) ŽELEZOBETONOVÉ MONTOVANÉ PANELOVÉ STAVBY

VÝHODY:

  • rychlost výstavby
  • malé tloušťky stěn

NEVÝHODY:

  • stavbu je nutné vyřešit do sebemenších detailů již ve fázi projektování
  • omezená možnost změn při stavbě
  • vysoká cena
  • odpor uživatelů k bydlení mezi železobetonovými panely

4) DŘEVĚNÉ STAVBY

dřevo je skvělý stavební materiál, který se využívá na všech stavbách. Jeho použití pro stěnové konstrukce má ale svá úskalí.

VÝHODY:

  • rychlost výstavby
  • možnost realizace v chladnějším období (méně mokrých procesů)
  • ekologický a obnovitelný materiál
  • dobré tepelně izolační vlastnosti

NEVÝHODY:

  • téměř žádná akumulace (letní přehřívání)
  • zvýšená kázeň při dodržování technologických postupů
  • zvýšené šíření hluku uvnitř budou (zejména u vícepodlažních)
  • požární odolnost
  • při volbě kvalitní a funkční varianty vyšší cena než zděná stavba

U těchto staveb máme na výběr z těchto možností:

4a) MASIVNÍ STAVBY (SRUBY A ROUBENKY)

  • tento systém staveb se v dnešní době používá jen zřídka

VÝHODY:

  • přírodní materiál
  • dlouhá životnost
  • příznivé vnitřní mikroklima

NEVÝHODY

  • nedostatečné tepelně izolační vlastnosti (stěny je nutné tepelně doizolovat)
  • vysoká cena
  • údržba dřeva
  • sesedání a sesychání konstrukcí (vznik prasklin)

4b) SKELETOVÉ

  • jedná se o nejčastěji používaný systém dřevěných staveb
  • nosné stěny jsou tvořeny nosnými dřevěnými hranoly, které jsou většinou doplněny o deskové záklopy, parozábranu a tepelnou izolaci.
  • Existují varianty DIFÚZNĚ OTEVŘENÝCH a DIFÚZNĚ UZAVŘENÝCH stěn.
  • S navrhováním a realizací difúzně uzavřených stěn zásadně nesouhlasíme. Uzavírat dřevo mezi 2 difúzně nepropustné vrstvy tvořené plastem (fóliová parozábrana/dřevo/polystyren) je NESMYSL.

DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ SKLADBA STĚNY

VÝHODY:

  • nižší cena
  • rychlost výstavby (v případě prefabrikovaných montovaných staveb)

NEVÝHODY:

  • extrémně vysoké nároky na správnost provedení parozábrany
  • nejistá životnost namáhané fóliové parozábrany a lepicích pásek
  • možnost poškození nosných dřevěných konstrukcí (plíseň, hniloba, hmyz, mravenci)
  • problém při vytopení domu (prasklé potrubí, problém u sprchových koutů, záplavy)
  • krátká životnost stavby

DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ SKLADBA STĚNY

VÝHODY:

  • skladba je tvořena převážně přírodními materiály

NEVÝHODY:

  • vysoká cena
  • rychlost výstavby (v případě prefabrikovaných montovaných staveb)

4c) KONSTRUKCE Z VRSTVENÉHO MASIVNÍHO DŘEVA

  • jedná se o velkoformátové masivní panely tl. 8-10 cm s křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – cross laminated timber), které se dodatečné tepelně izolují z vnější strany.

VÝHODY:

  • rychlost výstavby
  • možnost využití pohledového dřeva v interiéru
  • malá tloušťka nosného panelu
  • vynikající tuhost a únosnost
  • možnost použití jakéhokoliv izolantu z vnější strany

NEVÝHODY:

  • stavbu je nutné vyřešit do sebemenších detailů již ve fázi projektování
  • omezená možnost změn při stavbě
  • vyšší cena
www.jafholz.cz
www.clt.info
www.novatop-system.cz (panely na bázi CLT)

DOPORUČENÍ:

Pokud dřevostavbu, tak jedině z CLT panelů.

Pokud se i po přečtení tohoto článku najde nějaký „DOBRODRUH“, který zvažuje stavbu difúzně uzavřené (jak montované, tak prefabrikované varianty), doporučíme mu, aby po stavební firmě požadoval po dokončení prací test vzduchotěsnosti (BLOWER DOOR TEST). Ten jediný ověří, že je stavba provedena správně. Pokud to firma odmítne, zpozorněl bych.

5) OSTATNÍ

  • ocelové
  • slaměné

CHCETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my pro vás rádi zpracujeme přesnou cenovou nabídku

Nenechte si utéct další články a novinky

Zanechte nám svůj email a odkaz na nové články vám vždy po uveřejnění pošleme